En vanlig spelning med en speciell känsla

marin_musik

Marinens Hemvärnsmusikkår från Karlskrona har fått ett ytterst hedersamt uppdrag. Som en av tio svenska hemvärnsmusikkårer har man valts ut att spela när Kronprinsessan Victoria gifter sig med sin Daniel Westling i Stockholm den 19 juni.

Det är en solig onsdagskväll i april 2010. I en av byggnaderna på det som en gång var ett stort militärt regemente (KA 2 i Karlskrona) övas det för fulla muggar. Skjutvapnen från militärens storhetstid har emellertid ny bytts ut mot blåsinstrument och bastrummor. Toner av exempelvis trumpet, bastuba och saxofon ljuder starkt från ett rum i byggnaden.

Det är medlemmarna i Marinens Hemvärnsmusikkår från Karlskrona som har samlats för en i raden av många repetitioner. När Blekinge Musiksamlingar gör ett besök på övningen pratas det bland annat om det speciella bröllop som ligger ungefär två månader framåt i tiden. Vigseln som avses är den som ska göra den svenska kronprinsessan Victoria Bernadotte och hennes Daniel Westling till äkta makar.

Anledningen till att det surras om just det här bröllopet den här kvällen är tämligen enkel. Den församlade musikkåren ska nämligen spela i samband med vigseln.

- Det är inte så ofta sådant här inträffar så det är ju klart att det är en speciell känsla att få vara med om det här, säger Bo Samuelsson, kårchef för Marinens Hemvärnsmusikkår från Karlskrona.
I skrivande stund är det inte helt klarlagt exakt var i Stockholm den blekingska musikkåren kommer att placeras när det är dags för det hedersamma uppdraget. Bo Samuelsson berättar att han snart ska åka upp till den svenska huvudstaden. Där ska han under två dagar få all den information som behövs för att göra en så bra spelning som möjligt.

- Det som är klart i dagsläget är att vi kommer att spela marschmusik. Vi kommer dock inte att marschera utan blir stående på samma ställe, säger han vidare.
Om allt går planenligt kommer musikkåren att skicka upp omkring 40 personer till Stockholm. Några av dem som ska delta var med även 1976 när den nuvarande svenska kungen gifte sig med drottning Silvia. Till de här personerna hör dirigenten Mats Landerman och trumslagaren Anders Karlsson.

Bo Samuelsson säger vidare att medlemmarna i hans musikkår inte kommer att vara speciellt nervösa när den stora dagen kommer. Han vill även slå ett slag för den goda organisation som råder inom gruppen.
- Vi tar det här som vilken spelning som helst. Det enda som kommer att skilja sig är väl själva känslan att få vara med om det här, fortsätter han.
Marinens Hemvärnsmusikkår har även fått förfrågningar om att åka till Stockholm och spela i samband med högvakten. Eftersom det evenemanget låg lite fel till i tiden blev det dock ingen resa den gången.
När Blekinge Musiksamlingars utsände lämnar övningsrummet är kåren i full gång att öva under Mats Landermans ledning. Det är mycket som ska övas in innan det stora bröllopet äger rum. Bo Samuelsson är av uppfattningen att det ser bra ut så här långt.
- Ja, det gör det. Vi ligger långt framme i planeringen, säger han innan han ansluter sig till de övriga musikanterna.

Fakta

Marinens Hemvärnsmusikkår Blekinge är stationerad i Karlskrona, men musikkårens medlemmar kommer ifrån hela Blekinge, ända från Sölvesborg till Fågelmara.
Musikkåren, som idag sorterar under Marinbasen via Blekingegruppen (BLG) och Andra Hemvärnsbataljon, startades upp 1982 och har sedan dess sina lokaler på gamla Ka 2 (Karlskrona Kustartilleriregemente), på Rosenholm utanför Karlskrona.
Musikkåren spelar både militärt och civilt. Militärt, t.ex. vid Högvakter, sjösättningar, soldaterinror, korum och andra högtidliga ceremonier. Civilt genom stadsmarscher, konserter, invigningar och dylikt.
Är du lägst 15 år och svensk medborgare? Spelar Du blås-eller slagverksinstrument och vill spela militärmusik i en mycket bra musikkår (Godkänd av högsta klass) och med en mycket kompetent ledning? Kontakta då genast oss för mer information om medlemskap

Källa: www.musik.hemvarnet.se

Markus Danielsson / text och foto

Monday the 20th. Custom text here