Rolf Pärlhem - Alice Tegnér Sällskapet

Rolf Pärlhem är ordförande för Alice Tegnér Sällskapet i Karlshamn som har till ändamål att tillvara, förvalta, utveckla och föra vidare det musikaliska arv som Alice Tegnér har lämnat till efterkommande generationer samt att rikta intresset mot henne som person som kompositör och tonsättare.

Här följer en videointervju som gjordes under Alice Tegnér dagarna.

Saturday the 18th. Custom text here