Körsång 


 

Utdrag ur bildarkivet:

 

ABF:s manskör/blandade kör i Karlshamn

Sandgrenska manskören

Hjärter åtta

Karlshamns motettkör

Carl Gustafs motettkör

 


Djupare kunskap om den aktuella körmusiken i Blekinge når du effektivast genom följande hemsidor:

Tonsättarna - Olofström

Sandgrenska manskören - Karlskrona

 

Friday the 13th. Custom text here