Annan musik 


 

Utdrag ur bildarkivet:

 Teater Hialös, filmer med musik

Per Dunsö/musik för barn

Lörbybarnen

Alice Tegnér

Karlshamns musikskola

Haveliden

Österslättsskolan

annan musik 1

Djupare kunskap om annan musik i Blekinge når du effektivast genom följande hemsidor:

Karlshamns musikskola - Karlshamn

Dunsö Kapell - Regionalt

Musik i Blekinge - Regionalt

Carlshamn Musik Förening - Karlshamn

Konsertguiden - Riks

Musikfestivaler - Riks

Musik i Karlshamn

Ringamåla Festivalen

Studiefrämjandet - Blekinge

Trum Peter - Karlshamn

Kjell Jacobsson - Karlshamn

Kulturföreningen Oden - Karlskrona

Worn Out Shoes - Blekinge

Malin Johansson - Karlshamn

Olivia Elofsson - Karlskrona

 

Saturday the 18th. Custom text here