Välkommen till Blekinge Musiksamlingar!

Blekinge Musiksamlingar har funnits sedan 2007 och vårt syfte är att bevara och tillgängliggöra Blekinges musikarv i ett arkiv och att göra så mycket som möjligt digitalt tillgängligt. Vi har vårt kontor på Halda Företagshotell i Svängsta där vi tar hand om allt material som kommer in. Vi tar emot noter, affischer, bilder, texter, spellistor, inspelningar (i alla format, vinyl, CD, kassett, rullband, VHS eller digital fil) instrument och allt annat som har en koppling det blekingska musiklivet inom alla tänkbara genrer.

Vi går igenom, sorterar och arkivvärderar och för in i vår databas som innehåller tiotusentals poster. Det som betecknas som arkivvärdigt förvaras fysiskt i Blekingearkivet i Bräkne-Hoby som vi har ett mycket givande samarbete med. Vi tillgängliggör så mycket vi hinner på blekinge.topotek.se som ytterst är ett EU-projekt som i Sverige hanteras av Riksarkivet och regionalt av Blekingearkivet i Bräkne-Hoby.