Välkommen till Blekinge Musiksamlingar!

Arkivet i Svängsta är stängt.

Föreningen Blekinge Musiksamlingar startade 2007 och upphörde 31 december 2020. Arkivet fortsätter dock i form av ett samarbete med Musik i Blekinge, Blekinge Museum samt Blekingearkivet. Syftet i fortsättningen är fortfarande att bevara och tillgängliggöra Blekinges musikarv i ett arkiv och att göra så mycket som möjligt digitalt tillgängligt. Vi återkommer angående framtiden, hur vi tar emot noter, affischer, bilder, texter, spellistor, inspelningar (i alla format, vinyl, CD, kassett, rullband, VHS eller digital fil) instrument och allt annat som har en koppling det blekingska musiklivet inom alla tänkbara genrer.

Vi går igenom, sorterar och arkivvärderar och för in i vår databas som innehåller tiotusentals poster. Det som betecknas som arkivvärdigt förvaras fysiskt i Blekingearkivet i Bräkne-Hoby. Vi tillgängliggör så mycket vi hinner på blekinge.topotek.se som ytterst är ett EU-projekt som i Sverige hanteras av Riksarkivet och regionalt av Blekingearkivet i Bräkne-Hoby.