Välkommen till Blekinge Musiksamlingar!

Arkivet i Svängsta är stängt. Vi återkommer med mer information.

Blekinge Musiksamlingar har funnits sedan 2007 och vårt syfte är att bevara och tillgängliggöra Blekinges musikarv i ett arkiv och att göra så mycket som möjligt digitalt tillgängligt. Vi tar emot noter, affischer, bilder, texter, spellistor, inspelningar (i alla format, vinyl, CD, kassett, rullband, VHS eller digital fil) instrument och allt annat som har en koppling det blekingska musiklivet inom alla tänkbara genrer.

Vi går igenom, sorterar och arkivvärderar och för in i vår databas som innehåller tiotusentals poster. Det som betecknas som arkivvärdigt förvaras fysiskt i Blekingearkivet i Bräkne-Hoby som vi har ett mycket givande samarbete med. Vi tillgängliggör så mycket vi hinner på blekinge.topotek.se som ytterst är ett EU-projekt som i Sverige hanteras av Riksarkivet och regionalt av Blekingearkivet i Bräkne-Hoby.