Föreningen Blekinge Musiksamlingar bildades 24 september 2007 och syftet är att samla in, bevara och tillgängliggöra Blekinges musikarv inom alla genrer i ett arkiv.

Vi har sedan starten genomgått en del förändringar organisationsmässigt. Sedan en tid tillbaka har vi inte något direkt stöd från någon organisation eller institution utan är nu helt beroende av våra medlemmar, enskilda, föreningar, organisationer och kommersiella aktörer. Allt material som kommer in går vi igenom, sorterar och arkivvärderar och för in i vår databas som innehåller tiotusentals poster. Det som betecknas som arkivvärdigt förvaras fysiskt i Blekingearkivet i Bräkne-Hoby som vi sedan ett par år har ett mycket givande samarbete med. Vi tillgängliggör så mycket vi hinner på blekinge.topotek.se som ytterst är ett EU-projekt som i Sverige hanteras av Riksarkivet och regionalt av Blekingearkivet i Bräkne-Hoby.

Organisationsnummer 802438-5810

Ordförande Lasse Fagerberg
Vice ordförande Christer Idström
Sekreterare Inga Fält Wijk
Kassör Stefan Harrysson
Ledamot Nils Abrahamsson

Kontakta oss på: arkivet@blekingemusiksamlingar.se